Door gebruik te maken van www.hetccv.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen
Delen
01 sep 2012

Drie nieuwe inspectieschema’s brandbeveiliging

Het CCV publiceert drie nieuwe schema’s voor de inspectie van brandbeveiligingssystemen. De nieuwe inspectieschema’s gelden voor alle gebouwen waarin volgens het Bouwbesluit een brandmeldinstallatie of ontruimingsalarminstallatie verplicht is, of waarin met behulp van een rookbeheersings- of brandblusinstallatie aan de wetgeving wordt voldaan.

De nieuwe schema’s zijn ook belangrijk voor de 350 opslaglocaties van gevaarlijke stoffen en alle locaties waar consumentenvuurwerk wordt verkocht. Daarnaast maken verzekeraars gebruik van inspectierapporten en -certificaten bij gebouwen waarin schadebeperkende voorzieningen zijn afgesproken.

Wat wordt geïnspecteerd?

De nieuwe schema’s beschrijven wat er wordt geïnspecteerd en volgens welk proces. De inspectie heeft betrekking op de samenhang van installatietechnische met bouwkundige en organisatorische brandbeveiligingsmaatregelen. De schema's richten zich op het basisontwerp, het detailontwerp en de inspectie van brandbeveiligingssystemen. Dit is uitgesplitst in drie onderdelen met elk een apart inspectieschema:

  • Inspectie van de uitgangspunten voor de brandbeveiliging (belangrijk voor PGS 15 en het Vuurwerkbesluit);
  • Inspectie van het ontwerp van een brandbeveiligingsinstallatie;
  • Inspectie van blussystemen, brandmeldinstallaties, ontruimingsalarminstallaties en rookbeheersingsinstallaties (belangrijk voor Bouwbesluit, PGS 15 en Vuurwerkbesluit).

Voordelen van de nieuwe inspectieschema’s

De nieuwe inspectieschema’s hebben een aantal voordelen:

  • De schema’s maken het inspectieproces transparant.
  • Tegelijkertijd maken ze het mogelijk om de inspectie van de uitgangspunten voor de brandbeveiliging en/of het ontwerp van een installatie apart in opdracht te geven.
  • Er is een duidelijk overzicht van de informatie die een opdrachtgever aan de inspectie-instelling moet verstrekken.
  • Het bevoegd gezag en de verzekeraars accepteren de inspectierapporten en inspectiecertificaten.
  • Bij de inspectie wordt rekening gehouden met eventuele certificaten van leveranciers voor (onderhoud aan) brandbeveiligingsinstallaties.

Wettelijke bepalingen Bouwbesluit

De nieuwe schema’s geven invulling aan wettelijke bepalingen uit het Bouwbesluit en het Vuurwerkbesluit en voorschriften uit deel 15 van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS 15). Ze zijn opgesteld in nauw overleg met opdrachtgevers, brandweer en verzekeraars. De ingangsdatum van de inspectieschema’s wordt nog bekendgemaakt.

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Het CCV ontwikkelt en beheert inspectieschema’s vanuit een onafhankelijke positie. De Raad van Accreditatie (RvA) heeft het CCV hiervoor geaccepteerd. Inspectie-instellingen kunnen nu worden geaccrediteerd voor uitvoering van inspecties volgens de CCV-inspectieschema’s. De RvA ziet erop toe dat de inspectie-instellingen hun inspecties onafhankelijk, deskundig, onpartijdig en betrouwbaar uitvoeren. Logisch bij een maatschappelijk belangrijk onderwerp als brandbeveiliging.

Links