Door gebruik te maken van www.hetccv.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen
Delen
30 aug 2012

Succes voor bestuurlijke aanpak illegale hennepplantages in Heerlen

Het Heerlense project ‘Integrale Bestuurlijke Aanpak Illegale Hennepplantages’ is onverminderd succesvol. Uit de tweede tussenevaluatie blijkt dat in de eerste helft van 2012 vijftig adressen bestuurlijk zijn geruimd. Het project loopt nu een jaar.

De ruimingen dit jaar leverden 10.708 planten of stekken, ruim achttien kilo gedroogde hennep en een groot aantal kweekmaterialen op, die in beslag zijn genomen en vernietigd. Ruim 28.000 euro aan ruimingskosten is inmiddels verhaald op de kwekers. Een groot aantal procedures loopt echter nog.

Bestuurlijke aanpak

In juli 2011 startte de gemeente Heerlen in samenwerking met de politie Heerlen met het project. Hennepkwekers worden hierbij bestuurlijk aangepakt: de kosten voor het ruimen van een plantage worden verhaald op de overtreder. Vier woningen zijn in verband hiermee de afgelopen periode tijdelijk gesloten. In acht gevallen zijn bewoners door de woningcorporatie uit hun woning gezet na het aantreffen van een hennepkwekerij.

De maatregelen zijn vooral bedoeld om herhaling te voorkomen. Indien mogelijk wordt voorzien in nazorg voor de betrokkenen. Enkele malen is daarom een melding gedaan bij Bureau Jeugdzorg, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de leerplichtambtenaar, maatschappelijk werk of huisarts.

Project

Eind dit jaar beslist de gemeenteraad of het project in 2013 een vervolg krijgt. Bij het project zijn onder andere de gemeente Heerlen, politie Limburg Zuid, Openbaar Ministerie, woningcorporaties, Enexis, Belastingdienst, UWV en Brandweer Zuid-Limburg betrokken.

Links