Door gebruik te maken van www.hetccv.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen
Delen
26 jan 2010

Voorbeeld Plan van aanpak 'Aanvraag VRIS-certificaat'

Voor het verkrijgen van een VRIS-certificaat stelt een school een stappenplan aan de hand van genomen maatregelen ter bevordering van de veiligheid. Hier is een voorbeeld van een plan van aanpak te vinden en een voorbeeld van een matrix met de verschillende maatregelen om de schoolveiligheid te bevorderen.

Beschrijving

In het plan van aanpak komen achtereenvolgens aan de orde:
  • Missie en visie
  • Organisatie
  • Begeleiding en zorg
  • Veiligheid en welzijn
  • Analyse
  • Speerpunten schoolveiligheid
  • Lokale speerpunten
De voorbeeldmatrix maakt voor iedereen in één oogopslag helder hoe de verschillende maatregelen om de schoolveiligheid te bevorderen, worden uitgevoerd.

Enkele actiepunten die in deze voorbeeldmatrix naar voren komen: schoolplein, fietsenstalling, cameratoezicht, pesten, kantine, huisregels, brandveiligheid, klachtenregeling en gezonde school.