Door gebruik te maken van www.hetccv.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen
Delen

Alcoholbeleid

Het voeren van een goed alcoholbeleid is een grote uitdaging. Toch zijn er meer dan genoeg goede initiatieven en best practices die overmatig alcoholgebruik tegengaan.

Aard en omvang

Overmatig alcoholgebruik leidt tot lichamelijke en maatschappelijke schade. Jongeren hebben bij overmatig gebruik een verhoogd risico op hersenbeschadiging, vrouwen lopen een verhoogd risico op borstkanker. Ook leidt overmatig drankgebruik tot agressie en geweld, overlast op straat en slachtoffers in het verkeer.

De Nederlandse jeugd behoort tot de stevigste drinkers van Europa. In 2005 had 61 procent van de twaalfjarigen ooit alcohol gedronken waarvan 23 procent de afgelopen maand. Bij 14-jarigen was dit respectievelijk 82 en 54 procent.

Meer cijfers en achtergronden:

Rol Rijksoverheid

De rijksoverheid streeft ernaar schadelijk alcoholgebruik te beperken. Speciale aandacht is er voor jongeren en probleemdrinkers.

De overheid wil met het alcoholbeleid bereiken dat:

  • Kinderen niet voor hun 18e beginnen met drinken.
  • Jongeren minder gaan drinken.
  • Minder mensen lichamelijk of geestelijk afhankelijk worden door overmatig alcoholgebruik.
  • De schadelijke gevolgen van alcoholgebruik in bijzondere situaties worden verminderd (in het gezin, op het werk, in het verkeer en bij het uitgaan).

Met een wijziging van de Drank- en Horecawet wil het kabinet ondermeer het vergunningenstelsel vereenvoudigen, een sanctiebepaling voor de detailhandel invoeren en het toezicht op de Drank- en Horecawet overdragen aan de gemeenten. Ook wil het kabinet een landelijk verbod op het in bezit hebben van alcoholhoudende drank door jongeren onder de 18 jaar in de openbare ruimte.

Meer informatie hierover leest u in het webdossier Drank- en Horecawet.

Rol gemeenten

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de aanpak van alcoholproblematiek. Het gemeentelijk alcoholbeleid dient niet alleen de gezondheidsbelangen van de inwoners maar ook de openbare orde en daarmee de veiligheid van de burgers.

Een effectief gemeentelijk alcoholbeleid betekent een goede analyse van de lokale alcoholproblematiek, het doelgericht benutten van wetgeving en het organiseren van een goed handhavingsbeleid. Ook moet het beleid binnen de gemeente breed gedragen worden en gebaseerd zijn op betrokkenheid van alle partijen.

Hierin schuilt de belangrijkste opgave voor de gemeente. De gemeente is bij uitstek het bestuursorgaan om verschillende partijen op (inter)lokaal niveau, van politie tot GGD en van ouders tot horeca, bij elkaar te brengen. In deze regiefunctie stemt de gemeente activiteiten (zowel intern als extern) op elkaar af en vindt toetsing plaats aan de hand van een meerjarenbeleid. Alcoholbeleid is op die manier geen thema dat gevoed wordt door incidenten, maar een beleidsterrein waar continu aandacht voor is.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kan de gemeente bovendien een lokaal juridisch kader scheppen voor de horecasector. Zo kunnen in de APV bepalingen worden opgenomen over de sluitingstijden van de horeca. Eventueel kunnen er aanvullende beleidsregels voor sluitingstijden worden vastgesteld.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid het nuttigen van alcohol op de openbare weg te beperken. In een aanwijzingsbesluit op basis van de APV kunnen bepaalde wegen of gebieden worden aangewezen, waar het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

De bevoegdheden en mogelijkheden die direct volgen uit de openbare orde portefeuille van de burgemeester of in het verlengde daarvan liggen zijn te vinden in deze presentatie

'Hokken en keten' is een belangrijk thema binnen het lokaal alcoholbeleid van vele gemeenten. Lokaal beleid voor hokken en keten bestaat uit het creëren van publiek draagvlak, regelgeving toepassen en handhaven. Ook het bieden van een alternatief, aansluitend op de wensen van de keetbezoekers is een belangrijk onderdeel.

Meer informatie hierover leest u in het webdossier Hokken en Keten.

Rol CCV

Het CCV ondersteunt de informatie-uitwisseling tussen professionals die werkzaam zijn op het terrein van de maatschappelijke veiligheid. Op het gebied van lokaal alcoholbeleid begeleiden wij onder andere twee keer per jaar de netwerkbijeenkomst van projectleiders jeugd & alcohol.

Op verzoek geven van wij presentaties over de veiligheidsaspecten van overmatig alcoholgebruik, effectief alcoholbeleid en maatregelen in de sfeer van regelgeving en handhaving. In 2010 en 2011 organiseerde het CCV samen met Dr. Van der Lely bijeenkomsten op maat om gemeenten en hun partners op dit terrein verder op weg te helpen. 

Het CCV verzamelt op deze website documenten over lokaal alcoholbeleid. Heeft uw organisatie een document over dit thema dat ook voor andere organisaties interessant kan zijn? Laat het ons dan weten. Dit kan door het betreffende document te mailen naar de webredactie.

Met de maandelijkse nieuwsbrief CCV houdt het CCV u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan, uitgaansgeweld, alcoholbeleid, deurbeleid, sluitingstijdenbeleid en cameratoezicht.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Joeri Vig op 06-10190977.

Links