Door gebruik te maken van www.hetccv.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen
Delen
28 jun 2012

Op weg naar regionale samenwerking, regio West-Brabant

Nut en noodzaak van samenwerking tussen gemeenten in West-Brabant op het gebied van de huisvesting van arbeidsmigranten

Masterscriptie over verdeling van de huisvesting van arbeidsmigranten over de gemeenten in West-Brabant.

Probleemstelling

Wat is de situatie van gemeenten in West-Brabant betreffende de huisvesting van arbeidsmigranten?

Beschrijving

Naast literatuuronderzoek zijn beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening en huisvesting van alle gemeenten in de regio West-Brabant geïnterviewd. Ook zijn drie expertinterviews uitgevoerd.

Wanneer arbeidsmigranten naar Noord-Brabant komen, spreken zij vaak geen Nederlands. Zij hebben geen of nauwelijks kennis van de Nederlandse cultuur, waardoor zij gemakkelijk ten prooi vallen aan malafide uitzendbureaus en huisjesmelkers. Hierdoor ontstaan er soms ongewenste situaties, zoals overbewoning van een pand. Deze overbewoning kan leiden tot buurtoverlast, zoals lawaai en vervuiling. Door excessieve situaties in het verleden stuiten bonafide uitzendbureaus op tegenwerking van buurtbewoners en regels van gemeenten wanneer zij arbeidsmigranten in de bebouwde kom willen huisvesten.

Conclusies

De lusten en lasten die gepaard gaan met arbeidsmigratie zijn onevenredig verdeeld over gemeenten. Het algemene advies voor de vormgeving van regionale samenwerking is om op regionaal niveau informatie uit te wisselen en een beleidskader te stellen. Dit beleidskader kan vervolgens op subregionaal niveau verder worden ingevuld.

Auteur

Tjitske Boots

Organisatie

Universiteit Utrecht in opdracht van provincie Noord-Brabant

Links