Door gebruik te maken van www.hetccv.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen
Delen

Re-integratie (ex-) gedetineerden

Gemeenten en Penitentiaire Inrichtingen (PI's) vinden richtlijnen voor de lokale en regionale invulling in de handreiking Richting aan Re-integratie in de praktijk. Deze handreiking, met informatie over verantwoordelijkheden, wet- en regelgeving en (lokaal) ontwikkelde good practices is te vinden op de website van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Vanaf nu kunt u op de site van het DJI tevens terecht voor meer informatie over het onderwerp re-integratie (ex-) gedetineerden. 

Basisvoorwaarden

Per jaar keren ruim dertigduizend burgers na detentie terug in de maatschappij. Om die terugkeer zo goed mogelijk te laten verlopen werken de gedetineerden daar tijdens hun detentie al aan. De ervaring leert namelijk dat als de volgende vijf basisvoorwaarden op orde zijn, er minder kans is op recidive, overlast en criminaliteit. Dit en meer wordt helder verteld in onderstaande animatie. 

  

Meerdere partijen

Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenten om deze basisvoorwaarden samen met de ex-gedetineerde op orde te brengen. Bij de re-integratie van ex-gedetineerden zijn meerdere partijen betrokken, zoals: gemeenten, penitentiaire inrichtingen, het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ), Veiligheidshuizen, werk.nl, en maatschappelijke organisaties, zoals woningcorporaties en zorginstellingen.

Convenant

In 2014 hebben VenJ en de VNG de afspraken over de manier waarop gemeenten en het Gevangeniswezen de terugkeer van gedetineerden naar de maatschappij vormgeven vastgelegd in een nieuw convenant.