Door gebruik te maken van www.hetccv.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen
Delen
09 jul 2012

Programmarapportage Agressie en Geweld 2009-2012

Rapportage van de resultaten van het programma van ‘Agressie en Geweld’ van de Inspectie SZW. In de ruim twee jaar dat het programma is uitgevoerd (2009-2012), zijn in totaal ongeveer 2.550 inspecties verricht bij circa 1.800 organisaties.

Probleemstelling

Werknemers die te maken hebben met klanten en burgers kunnen geconfronteerd worden met agressief gedrag. Vooral werknemers die werken bij het openbaar vervoer, uitkeringsinstanties, zorg en welzijn, het onderwijs, politie, horeca, gerechtsdeurwaarders, vrachtwagenchauffeurs en tankstations worden geconfronteerd met agressief gedrag en met de ernstige vormen ervan, zoals bedreigingen en fysiek geweld. De gevolgen hiervan kunnen zowel voor de medewerker als de organisatie ingrijpend zijn. Het kan leiden tot angst bij de taakuitvoering, stress, verzuim en ziekte van werknemers.

Beschrijving

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in 2007 het programma ‘Veilige Publieke Taak’ (VPT) ingesteld om agressie en geweld in de publieke sector tegen te gaan. Het programma richt zich op het terugdringen van het aantal incidenten. Het programma ‘Agressie en Geweld’ van de Inspectie SZW ondersteunde met haar activiteiten dit VPT-programma.

Naast de inspecties is ook handhavingscommunicatie ingezet en is intensief samengewerkt met sociale partners en het ministerie van BZK. De communicatie is ingezet om de naleving van de Arbowet te bevorderen. Centraal in de uitingen stonden de elf maatregelen die de werkgever moet nemen om aan de verplichtingen van de Arbowet te voldoen. Met flyers, radiospots, banners en advertenties is aandacht gevraagd voor de aanpak van agressie en geweld. Vorig jaar is de digitale tool Zelfinspectie Agressie en Geweld geïntroduceerd. Hiermee kunnen organisaties via internet zelf nagaan of ze genoeg doen om agressie en geweld aan te pakken. De sociale partners hebben arbocatalogi ontwikkeld die door de Inspectie positief getoetst zijn. Met deze catalogi kregen werkgevers ook concrete handreikingen voor de te nemen maatregelen in hun sector. De Inspectie gebruikt die catalogi als referentiekader in het toezicht. Sociale partners stimuleerden bovendien werkgevers beleid te ontwikkelen.

Conclusies

Volgens cijfers van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) daalde het aantal slachtoffers van agressie van 65 procent van de werknemers (2009) naar 59 procent (2011). Bij gemeenten, sociale diensten en uitkeringsorganisatie UWV hebben werknemers regelmatig last van schreeuwende, dreigende en scheldende klanten. De inspectie voerde in deze sector 223 inspecties uit, waaruit bleek dat 67 procent van de bezochte locaties te weinig maatregelen had getroffen om het gescheld en getier tegen te gaan. Ook in het openbaar vervoer is het risico van agressieve klanten hoog.
De komende jaren staan inspecties bij de risicovolle sectoren waar de naleving op de werkvloer nog niet op orde is, op de agenda van de inspectie.

Organisatie

De Inspectie SZW, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid